วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เบอร์มงคล คู่เลขอะไรเหมาะสำหรับข้าราชการ

อาชีพของข้าราชการพลเรือนเป็นอาชีพซึ่งหลายคนฝันใฝ่ ด้วยเหตุว่าคืออาชีพที่มั่นคง มีสวัสดิการที่ค่อนข้างดี พร้อมทั้งยังประกอบด้วยชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามการจะส่งเสริมให้ชีวิตข้าราชการเจริญก้าวหน้านั้น จะอาศัยแค่เพียงความสามารถที่จะของการทำผลงานให้เข้าตาผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณควรจะต้องทำตัวให้เป็นที่รักใครและให้สนับสนุนจากผู้บังคับการ ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย ถึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างถาวร ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองนอกจากการกระทำของคุณแล้ว เบอร์มงคล ก็ถือว่าเป็นคือเรื่องที่จำเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกัน

เช็คเบอร์มงคล

 

ในแต่ละอาชีพก็มีหมายเลขเฉพาะเจาะจงซึ่งมีส่วนช่วยเกื้อหนุนแตกต่างกันไป  และกับงานข้าราชการนั้น ซิมเบอร์มงคล ซึ่งเหมาะกับท่านที่รับเงินเดือนของส่วนกลาง เช่น 1 5 9  นัมเบอร์ 1 นั้น คือหมายเลขที่แทนดวงอาทิตย์ กษัตริย์ นัมเบอร์ 5 คือผู้แทนของความสงบ ปลอดภัย อาคารสถานที่ราชการ เลขหมาย 9 มีความหมายใหญ่ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไฮเทค ยิ่งทำงานในหน่วยงานซึ่งติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศแล้วจะต้องเติมใส่เลข 9 เข้าไป เพราะว่า 9 จะสัมพันธ์กับการต่างประเทศ

 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถที่จะควรเลือก เบอร์มงคล กลุ่ม 15/51 บรรลุผลอย่างมั่นคงถาวร เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้ใช้ตัวเลขนี้ จะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากคนใหญ่คนโต รวมไปถึงคนรอบตัว ผู้ใช้เลขนี้เป็นบุคคลมีแผนการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ และเก่งกาจในการวางตัวให้เป็นที่รัก

 

ขณะที่ เบอร์โทรศัพท์มงคล 19/91 ผู้คนใช้งานเลขนี้เป็นที่รัก มีความโด่งดังโดดเด่น เป็นราชาแห่งผลสำเร็จ เหมาะสำหรับการเป็นผู้บริหารโครงการใหญ่ ชงอนุมัติงบประมาณหลายร้อยล้าน หรือ การงานเกี่ยวข้องกับทางด้านต่างชาติก็ลงตัวอย่างยิ่ง

 

หรือว่า เบอร์มงคล 45/54 ก็เป็นคู่เลขอุปถัมภ์ค้ำชู โดดเด่นทางด้านงานสายวิชาการ งานการบริหารดูแล มีปัญญาเฉลียวฉลาด คนใกล้ชิดให้ความร่วมมือ มีผลสำเร็จทั้งงานการรวมไปถึงด้านความรักนั้นก็ดีด้วย หรืออาจจะ ใช้งาน 95/59 โดยหมายเลขนี้แสดงถึงเป็นผู้ชาญฉลาด เก่งด้านภาษา การต่างประเทศ การเดินทาง ละเอียดอ่อนถี่ถ้วน แต่อย่างไรก็ตามหากได้หมายเลขดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ต้องไม่มองข้ามเป็นตัวของเราเอง ควรจะพัฒนาฝีมือ หมั่นเพียรปฏิบัติสร้างผลงานให้เป็นที่เชื่อถือ เชื่อว่าเบอร์มงคลจะช่วยเสริมในด้านอื่นๆได้อย่างสูง

 

งานทุกอาชีพจำต้องเต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อเป็นหลักใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นข้าราชการพลเรือนของพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นอาชีพราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น หรืออาจารย์ จะต้องยึดถือประโยชน์สุขของประเทศเป็นอันดับต้นๆ มิเอนเอียงเฟ้นหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือว่าพรรคพวก เนื่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นพลังสำคัญคือหลักและเป็นหน่วยงานที่ช่วยเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่ความเจริญ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณธรรม ยึดถือความถูกต้อง อาชีพจึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นเกียรติ หากทุจริต แบ่งกินเงินของประเทศชาติโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต จะมีแต่คนแช่งชักหักกระดูก ต่อให้มี เบอร์โทรศัพท์มงคล สวยงามเพียงใด ก็ไร้คุณประโยชน์ครับ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เช็คเบอร์มงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น