วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เบอร์มงคล เลขไหนเหมาะสมกับข้าราชการ

อาชีพของข้าราชการเป็นอาชีพที่หลายท่านใฝ่ฝัน เพราะคืออาชีพที่มีความมั่นคง มีผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังมีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพนบนอบของคนอื่น แม้กระนั้นการจะส่งเสริมให้เส้นทางอาชีพนี้เจริญรุ่งเรืองนั้น จะพึ่งพาอาศัยเพียงแค่ความสามารถในการทำงานให้ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งเดียวไม่พอ จะต้องให้เป็นที่รักใครพร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้ร่วมงาน และลูกน้องอีกด้วย จึงจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยนี่เองนอกจากนิสัยของท่านแล้ว เบอร์มงคล ก็นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน

 

ในแต่ละอาชีพก็มีเลขเฉพาะซึ่งมีส่วนช่วยเกื้อหนุนแตกต่างกันไป  ซึ่งสำหรับอาชีพข้าราชการพลเรือนนั้น ซิมเบอร์มงคล ที่เหมาะสำหรับท่านที่ซึ่งรับเงินเดือนหลวง ตัวอย่างเช่น 1 5 9  เลขหมาย 1 นั้น คือหมายเลขที่แทนพระอาทิตย์ พระราชา เบอร์ 5 คือผู้แทนของความนิ่ง ปลอดภัย สถานที่ราชการ เลขหมาย 9 มีความหมายใหญ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความล้ำสมัย ยิ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติแล้วสมควรใส่เลข 9 ลงไป ด้วยเหตุว่า 9 จะสัมพันธ์ในการต่างชาติ

 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกสรร เบอร์มงคล กรุ๊ป 15/51 บรรลุผลอย่างมั่นคง เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้ใช้งานตัวเลขนี้ จะได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ รวมทั้งบุคคลรอบข้าง ผู้ใช้เลขนี้เป็นผู้มีแผนการทำงาน มีความรอบคอบ ขณะเดียวกันเชี่ยวชาญในเรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นที่รัก

 

ขณะที่ เบอร์โทรศัพท์มงคล 19/91 ผู้คนใช้หมายเลขนี้เป็นที่รัก มีความโด่งดังเด่น เป็นพระราชาแห่งความสำเร็จ เหมาะสำหรับการนั่งแท่นเป็นผู้ดูแลในโครงการหลัก เซ็นอนุมัติงบประมาณร้อยล้าน หรือ งานเกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศก็ลงตัวอย่างมาก

 

เช็คเบอร์มงคล

หรือ เบอร์มงคล 45/54 ก็เป็นคู่เลขอุปถัมภ์ค้ำชู โดดเด่นทางด้านวิชาการ บริหาร มีปัญญาหลักแหลม คนใกล้ชิดให้ความร่วมมือ มีผลสำเร็จทั้งงานการรวมถึงด้านความรักนั้นก็ดีด้วย หรือว่าอาจจะ ใช้ 95/59 ซึ่งโดยพื้นจะเป็นผู้เฉลียวฉลาด เชี่ยวชาญด้านคำพูด การต่างชาติ การเดินทาง ละเอียดรัดกุม แต่แม้กระนั้นหากได้หมายเลขดีแล้วสิ่งสำคัญหลักเป็นตัวของคุณเอง จะต้องฝึกฝนพัฒนาศักยภาพ หมั่นเพียรสร้างผลลัพธ์ให้เป็นที่เชื่อถือ คิดว่าเบอร์จะสามารถช่วยส่งเสริมในแง่อื่นๆได้อย่างยิ่ง

 

อาชีพทั้งปวง ทุกๆ งานต้องเต็มไปด้วยความซื่อตรงเป็นหลักใหญ่ โดยเฉพาะหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นอาชีพราชการทหาร ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ข้าราชการท้องถิ่น หรือว่าคุณครู จะต้องยึดถือผลประโยชน์ของพลเมืองเป็นอันดับต้นๆ ไม่โอนเอียงหาเงินทองใส่ตนเองหรือพรรคพวก ทั้งนี้เพราะข้าราชการประจำเป็นพลังที่สำคัญคือเสาหลักและเป็นหน่วยงานที่ช่วยเคลื่อนชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญ จึงมีความสำคัญอย่างมากซึ่งจะต้องมีคุณธรรม ยึดถือความเที่ยงธรรม อาชีพจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงถาวรและทรงเกียรติ ถ้าทุจริต โกงกินภาษีของส่วนรวมอย่างไม่สุจริต จะมีแต่คนแช่งชักหักกระดูก ต่อให้มี เบอร์โทรศัพท์มงคล ดีเท่าใด ก็ไร้คุณประโยชน์ครับ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เช็คเบอร์มงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น